Üldandmed

Makselahendus Swedbank
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Tue Apr 27 2021 07:32:11 GMT+0000 (UTC)
Selgitus TA21877257, Tasuline vastuvõtt 55 EUR
Staatus Teostatud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 55,00 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
connection
upgrade
host
pangalink.indoorsman.ee
x-real-ip
90.191.43.24
x-forwarded-for
90.191.43.24
x-forwarded-proto
https
x-forwarded-host
pangalink.indoorsman.ee
x-forwarded-port
443
content-length
730
cache-control
max-age=0
sec-ch-ua
" Not A;Brand";v="99", "Chromium";v="90", "Google Chrome";v="90"
sec-ch-ua-mobile
?0
origin
http://localhost:52359
upgrade-insecure-requests
1
dnt
1
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
sec-fetch-site
cross-site
sec-fetch-mode
navigate
sec-fetch-user
?1
sec-fetch-dest
document
referer
http://localhost:52359/
accept-encoding
gzip, deflate, br
accept-language
en-US,en;q=0.9,et;q=0.8
x-client-remote-address
90.191.43.24

Päringu sisu

VK_SERVICE=1012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100049&VK_STAMP=239650566&VK_AMOUNT=55.00&VK_CURR=EUR&VK_REF=11800218996386&VK_MSG=TA21877257%2C+Tasuline+vastuv%C3%B5tt+55+EUR&VK_RETURN=http%3A%2F%2Flocalhost%3A52359%2FBank.aspx&VK_CANCEL=http%3A%2F%2Flocalhost%3A52359%2FBank.aspx&VK_DATETIME=2021-04-27T10%3A31%3A59%2B0300&VK_MAC=Brp3P%2B%2BBqWd10wxBI%2BxrAKyBsnbAb%2F4hTMJV7hnUldtQxM3sk7xgR%2BWjwc0bcxF5EtBrnlOBFwNoqEFOwdfibPl9ng0EnhakF9EzHxVrqyr9j7syQ5AWMj3LFsOsPw%2FOqyT9%2Fj6dgmLJFGSuNz6uS5S6aRB2JFjg5W9FWBS%2BIkTHcqG2xe3ieXLvmV3jmZir%2Bqe0ueJ7dwFHEXJjUMzuncwZ%2BrLDzVjapXHpej1f9vrLN2lLpzKMxxMTl3nC4dVxQ63sRurSH8dPOGE85u3Id86rWc8R2azIiuhlePcNnJrdrBIuj4xVc%2BDaSO0HGAFcE%2BFRGhcI1vfgBvBXpIHp4w%3D%3D&VK_ENCODING=UTF-8&VK_LANG=EST

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100049
VK_STAMP
239650566
VK_AMOUNT
55.00
VK_CURR
EUR
VK_REF
11800218996386
VK_MSG
TA21877257, Tasuline vastuvõtt 55 EUR
VK_RETURN
http://localhost:52359/Bank.aspx
VK_CANCEL
http://localhost:52359/Bank.aspx
VK_DATETIME
2021-04-27T10:31:59+0300
VK_MAC
Brp3P++BqWd10wxBI+xrAKyBsnbAb/4hTMJV7hnUldtQxM3sk7xgR+Wjwc0bcxF5EtBrnlOBFwNoqEFOwdfibPl9ng0EnhakF9EzHxVrqyr9j7syQ5AWMj3LFsOsPw/OqyT9/j6dgmLJFGSuNz6uS5S6aRB2JFjg5W9FWBS+IkTHcqG2xe3ieXLvmV3jmZir+qe0ueJ7dwFHEXJjUMzuncwZ+rLDzVjapXHpej1f9vrLN2lLpzKMxxMTl3nC4dVxQ63sRurSH8dPOGE85u3Id86rWc8R2azIiuhlePcNnJrdrBIuj4xVc+DaSO0HGAFcE+FRGhcI1vfgBvBXpIHp4w==
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
EST

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041012003008009uid10004900923965056600555.00003EUR01411800218996386037TA21877257, Tasuline vastuvõtt 55 EUR032http://localhost:52359/Bank.aspx032http://localhost:52359/Bank.aspx0242021-04-27T10:31:59+0300

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://localhost:52359/Bank.aspx


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1111
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100049
VK_STAMP
239650566
VK_T_NO
10057
VK_AMOUNT
55.00
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
VK_REC_NAME
VK_SND_ACC
EE152200221234567897
VK_SND_NAME
Tõõger Leõpäöld
VK_REF
11800218996386
VK_MSG
TA21877257, Tasuline vastuvõtt 55 EUR
VK_T_DATETIME
2021-04-27T07:32:21+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
EST
VK_MAC
GAEita7Qft6kxIgCLjEfMnJ7vImV0N8qWROf+PXbKX+CEd9aohr2ro7A+sulrEbhkZVM+mZN7zvjoUKSHERGJcddQUpU8da3X0ICG9fAde/lqHm/5WIbSIxDlP8hj0i+s3AmTaCe7RR/Bnxc3RxcEAW3YoobRiC5ivI4F589j2sddQO1jiPC9Pfqnbyv5RrfrczwSJ3yi+Vl+a9BxyvB/KnsEm6cAMoEqJhr09mdlWvie0mSTwxgdTZ6PZyL0sUHgK13DEt9EDX9KbkIXMrFosyj/Yhqz894Bru/lrcJ7fz9danoahif8Kg05n4YJchvYs7GEX//TEaEwAn3K3SOUQ==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041111003008002HP009uid1000490092396505660051005700555.00003EUR000000020EE152200221234567897015Tõõger Leõpäöld01411800218996386037TA21877257, Tasuline vastuvõtt 55 EUR0242021-04-27T07:32:21+0000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile localhost:52359 ebaõnnestus: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:52359

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.