Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Swedbank Lithuania ei võimalda kasutada tagasisuunamise aadressi VK_CANCEL, selle asemel tuleks kasutada aadressi VK_RETURN
  • Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_ACC kasutamine lubatud
  • Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_NAME kasutamine lubatud

Üldandmed

Makselahendus Swedbank Lithuania
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Tue Mar 31 2020 14:16:08 GMT+0000 (UTC)
Selgitus 87d40fca1613e6a1193cf896fcaaf4b5
Staatus Teostatud
Valitud keel
Leedu
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 0,01 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank.lt


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
connection
upgrade
host
pangalink.indoorsman.ee
x-real-ip
87.119.178.5
x-forwarded-for
87.119.178.5
x-forwarded-proto
https
x-forwarded-host
pangalink.indoorsman.ee
x-forwarded-port
443
content-length
760
cache-control
max-age=0
origin
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local
upgrade-insecure-requests
1
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
sec-fetch-dest
document
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
sec-fetch-site
cross-site
sec-fetch-mode
navigate
referer
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/v1/initialize?id=3391&secret=27db0b814b8107cd3eb0119ba0095cda&bank=swedbank&type=signature
accept-encoding
gzip, deflate, br
accept-language
en-US,en;q=0.9
x-client-remote-address
87.119.178.5

Päringu sisu

VK_SERVICE=1002&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100010&VK_STAMP=1615&VK_AMOUNT=0.01&VK_CURR=EUR&VK_ACC=LT657300010135270430&VK_NAME=BIGBANK+AS+FILIALAS&VK_REF=16159&VK_MSG=87d40fca1613e6a1193cf896fcaaf4b5&VK_RETURN=https%3A%2F%2Fdsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local%2Fr&VK_CANCEL=https%3A%2F%2Fdsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local%2Fr&VK_LANG=LIT&VK_MAC=hk27%2F%2BQJMRl%2BUAmJfVj7OWtFmMZz4KRm8LUa73TKmBgm20wHND52Xw3fNCFJFpdim6IpoLngbS0qg8RowjI5TAZwLa2VXfa6HhZrNgBPVk5%2BQWpT0wmOoEHnqf1%2FVwtbQLdRcljUjwp7yjkgvmL5LU1bLWRbeIz2C5NvXu5OyXlh85IVjvvZAtAy8LmhRokdDa6VQtvd85lFbTiHJ3UAFT%2FDsHvGIbdhF5ynwGlNXuvOAPUdqIXOf6BhrhU8VPT6rOB6bWIs1xcQDvP65%2BQnNsEWAYzspxn4cIi5toVMCzyr%2F%2Fy7G75xIa4tPTlDVjgw3IemTZP8xweMM79LUynltw%3D%3D&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1002
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100010
VK_STAMP
1615
VK_AMOUNT
0.01
VK_CURR
EUR
VK_ACC
LT657300010135270430
Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_ACC kasutamine lubatud
VK_NAME
BIGBANK AS FILIALAS
Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_NAME kasutamine lubatud
VK_REF
16159
VK_MSG
87d40fca1613e6a1193cf896fcaaf4b5
VK_RETURN
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/r
VK_CANCEL
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/r
Swedbank Lithuania ei võimalda kasutada tagasisuunamise aadressi VK_CANCEL, selle asemel tuleks kasutada aadressi VK_RETURN
VK_LANG
LIT
VK_MAC
hk27/+QJMRl+UAmJfVj7OWtFmMZz4KRm8LUa73TKmBgm20wHND52Xw3fNCFJFpdim6IpoLngbS0qg8RowjI5TAZwLa2VXfa6HhZrNgBPVk5+QWpT0wmOoEHnqf1/VwtbQLdRcljUjwp7yjkgvmL5LU1bLWRbeIz2C5NvXu5OyXlh85IVjvvZAtAy8LmhRokdDa6VQtvd85lFbTiHJ3UAFT/DsHvGIbdhF5ynwGlNXuvOAPUdqIXOf6BhrhU8VPT6rOB6bWIs1xcQDvP65+QnNsEWAYzspxn4cIi5toVMCzyr//y7G75xIa4tPTlDVjgw3IemTZP8xweMM79LUynltw==
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041002003008009uid10001000416150040.01003EUR0051615903287d40fca1613e6a1193cf896fcaaf4b5

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/r


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1101
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100010
VK_STAMP
1615
VK_T_NO
11624
VK_AMOUNT
0.01
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
LT657300010135270430
VK_REC_NAME
BIGBANK AS FILIALAS
VK_SND_ACC
LT597400042566223810
VK_SND_NAME
Vardenis Pavardenis
VK_REF
16159
VK_MSG
87d40fca1613e6a1193cf896fcaaf4b5
VK_T_DATE
31.03.2020
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
LIT
VK_MAC
RJrWJRs/8ET1N9S+MlicT3o+X3K6iOdQcCiJ4jXNKUaEXbeL37Soro+Uq1DzmQHMCFOLpq2uWpdFzwQXNdwFZfHJEMDtZnIFa5h0r+UmxP5U6L5zc9u9icfNycCnMhg7Wd5j9TXXB30u5ipCKVeaJnmWhfV/bu3Dp24wqv9hMaW876CotT+81k0pf8ySA7o4YTDSYtYX+nHDxA4K75DTYbOez9UMwxYSXsOtTxjDsPuVFtjjJwtREErOQROa+dhS1n5o6hKS/pBpVBpJBKlb3YTiOeJJVlHhM24xW0GHuEIfvMTgT77viOzdbXRZwXEXmYUzGILSy2AH3lKAihNHlg==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041101003008002HP009uid1000100041615005116240040.01003EUR020LT657300010135270430019BIGBANK AS FILIALAS020LT597400042566223810019Vardenis Pavardenis0051615903287d40fca1613e6a1193cf896fcaaf4b501031.03.2020

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local ebaõnnestus: getaddrinfo ENOTFOUND dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local:443

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.