Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Swedbank Lithuania ei võimalda kasutada tagasisuunamise aadressi VK_CANCEL, selle asemel tuleks kasutada aadressi VK_RETURN
  • Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_ACC kasutamine lubatud
  • Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_NAME kasutamine lubatud

Üldandmed

Makselahendus Swedbank Lithuania
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Sat Jun 08 2019 07:51:27 GMT+0000 (UTC)
Selgitus 9bcc8d6e56efee88c475627079c1edb7
Staatus Teostatud
Valitud keel
Leedu
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 0,01 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank.lt


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
connection
upgrade
host
pangalink.indoorsman.ee
x-real-ip
82.131.25.29
x-forwarded-for
82.131.25.29
x-forwarded-proto
https
x-forwarded-host
pangalink.indoorsman.ee
x-forwarded-port
443
content-length
778
cache-control
max-age=0
origin
https://bank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local
upgrade-insecure-requests
1
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3
referer
https://bank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local/v1/initialize?id=21899&secret=671cd625e5118edb9121791c75a78b33&bank=swedbank&type=identification
accept-encoding
gzip, deflate, br
accept-language
et-EE,et;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
x-client-remote-address
82.131.25.29

Päringu sisu

VK_SERVICE=1002&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100010&VK_STAMP=6615&VK_AMOUNT=0.01&VK_CURR=EUR&VK_ACC=LT657300010135270430&VK_NAME=BIGBANK+AS+FILIALAS&VK_REF=66154&VK_MSG=9bcc8d6e56efee88c475627079c1edb7&VK_RETURN=https%3A%2F%2Fbank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local%2Fr&VK_CANCEL=https%3A%2F%2Fbank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local%2Fr&VK_LANG=LIT&VK_MAC=E0fCgKnTeceoumw7Easm057nSWdyGkwA7wxfJwx9KS0UK6%2FHClZ3lr8tXpMre4ZBRCzPyV5uzE%2BUsTqiO%2FHy2zylUnJ0XDAP%2BUVwQJhPF%2FyrBid9I2XEWJRetZjuQXHt1tnN2GFnV6Prod4AqMXi%2FEHsCria0HvREZfig46A2MupqSzV7arvgedFL0wL9V2L%2BkGVBhZ4e%2BZq0%2Fcow80mHonhFbNTTaWLc%2FnjX5kNYv%2BTmXO8b7dGyAl4KnG%2FTrqx7oviPXPafC%2FKKTXjNA4kFDg0mhmsCmop6YRWckGsS4E0ROspUkFbg6Y4cqfXOo5vdbtbWzM%2FGbn3gdmFme5hAg%3D%3D&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1002
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100010
VK_STAMP
6615
VK_AMOUNT
0.01
VK_CURR
EUR
VK_ACC
LT657300010135270430
Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_ACC kasutamine lubatud
VK_NAME
BIGBANK AS FILIALAS
Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_NAME kasutamine lubatud
VK_REF
66154
VK_MSG
9bcc8d6e56efee88c475627079c1edb7
VK_RETURN
https://bank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local/r
VK_CANCEL
https://bank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local/r
Swedbank Lithuania ei võimalda kasutada tagasisuunamise aadressi VK_CANCEL, selle asemel tuleks kasutada aadressi VK_RETURN
VK_LANG
LIT
VK_MAC
E0fCgKnTeceoumw7Easm057nSWdyGkwA7wxfJwx9KS0UK6/HClZ3lr8tXpMre4ZBRCzPyV5uzE+UsTqiO/Hy2zylUnJ0XDAP+UVwQJhPF/yrBid9I2XEWJRetZjuQXHt1tnN2GFnV6Prod4AqMXi/EHsCria0HvREZfig46A2MupqSzV7arvgedFL0wL9V2L+kGVBhZ4e+Zq0/cow80mHonhFbNTTaWLc/njX5kNYv+TmXO8b7dGyAl4KnG/Trqx7oviPXPafC/KKTXjNA4kFDg0mhmsCmop6YRWckGsS4E0ROspUkFbg6Y4cqfXOo5vdbtbWzM/Gbn3gdmFme5hAg==
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041002003008009uid10001000466150040.01003EUR005661540329bcc8d6e56efee88c475627079c1edb7

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST https://bank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local/r


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1101
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100010
VK_STAMP
6615
VK_T_NO
10016
VK_AMOUNT
0.01
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
LT657300010135270430
VK_REC_NAME
BIGBANK AS FILIALAS
VK_SND_ACC
LT121000011101001000
VK_SND_NAME
Jaak Vaabel
VK_REF
66154
VK_MSG
9bcc8d6e56efee88c475627079c1edb7
VK_T_DATE
08.06.2019
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
LIT
VK_MAC
X/LnXC05OLnhjvLVmIz0XmFCv5EyHdjUmgPoao+bQpqD8GlwZ71LrliOBMhegmF6KkNN20dvTbU7vlPr49jbrlI5SHofGo4SsVjdHQR9C/egvF5W69KaJyDLePW8/SDiFdeL3miK6YkJN9bZviEA3tCR8svsgon6SsBGXrZiDv+5NC5TAxPMShyCYOK85JEHTC+JGGQApna0aIJ70oc4fPA1sQoSKLtWXAShwx/l4DI5zxn2B18fom2gRisObJFH2wOpI4MruHeKf6bsEZuscDmSo5MRFlsaaG178ppdtV1i529J6LX68Qy87iwgnA4KND0fDhJdkE0QfJ5WGiMJjQ==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041101003008002HP009uid1000100046615005100160040.01003EUR020LT657300010135270430019BIGBANK AS FILIALAS020LT121000011101001000011Jaak Vaabel005661540329bcc8d6e56efee88c475627079c1edb701008.06.2019

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile bank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local ebaõnnestus: getaddrinfo ENOTFOUND bank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local bank-link-frontend.core.development.dev.os3.big.local:443

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.