Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Swedbank Lithuania ei võimalda kasutada tagasisuunamise aadressi VK_CANCEL, selle asemel tuleks kasutada aadressi VK_RETURN
  • Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_ACC kasutamine lubatud
  • Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_NAME kasutamine lubatud

Üldandmed

Makselahendus Swedbank Lithuania
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Mon Jan 11 2021 12:18:00 GMT+0000 (UTC)
Selgitus de99e52f8af4a8850941c10fb3e5bbf4
Staatus Teostatud
Valitud keel
Leedu
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 0,01 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank.lt


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
connection
upgrade
host
pangalink.indoorsman.ee
x-real-ip
84.240.56.44
x-forwarded-for
84.240.56.44
x-forwarded-proto
https
x-forwarded-host
pangalink.indoorsman.ee
x-forwarded-port
443
content-length
760
cache-control
max-age=0
sec-ch-ua
"Google Chrome";v="87", " Not;A Brand";v="99", "Chromium";v="87"
sec-ch-ua-mobile
?0
upgrade-insecure-requests
1
origin
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
sec-fetch-site
cross-site
sec-fetch-mode
navigate
sec-fetch-user
?1
sec-fetch-dest
document
referer
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/
accept-encoding
gzip, deflate, br
accept-language
en-GB,en-US;q=0.9,en;q=0.8
x-client-remote-address
84.240.56.44

Päringu sisu

VK_SERVICE=1002&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100010&VK_STAMP=3642&VK_AMOUNT=0.01&VK_CURR=EUR&VK_ACC=LT657300010135270430&VK_NAME=BIGBANK+AS+FILIALAS&VK_REF=36427&VK_MSG=de99e52f8af4a8850941c10fb3e5bbf4&VK_RETURN=https%3A%2F%2Fdsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local%2Fr&VK_CANCEL=https%3A%2F%2Fdsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local%2Fr&VK_LANG=LIT&VK_MAC=CLXdgEiFJrICsWoszrrUL4LX1Uo4IaYmPW7U51zi9dOQEGYZQpbsIxBkeilI4pG0vxOvOT8WgtHMXaVSB%2BGz%2BBNL%2BK%2FXXQGcy8XseJbdOOwjy9RwRUq11iAVYeSahzHN4pumstJ4Asty6Mp211%2FYQwSX9h7k8VA88A74X%2Bzy2HmYUdfLLoYwy7XW1BkOx0dRNVHCPGHlk2DrQ0Fz7zqeu0qexmZVRhrLa6R6IqEAK0PAIuKkkYU6YmwT0DyACLaFs9ZQkGkl4KtmPLSPCvsatJ9rIp0n%2FCe9HAXFAtH%2BJVFQDSCBSCwJA1uzJ3H0e93WnVm94%2BdCwp37Z07NbJTmQw%3D%3D&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1002
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100010
VK_STAMP
3642
VK_AMOUNT
0.01
VK_CURR
EUR
VK_ACC
LT657300010135270430
Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_ACC kasutamine lubatud
VK_NAME
BIGBANK AS FILIALAS
Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_NAME kasutamine lubatud
VK_REF
36427
VK_MSG
de99e52f8af4a8850941c10fb3e5bbf4
VK_RETURN
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/r
VK_CANCEL
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/r
Swedbank Lithuania ei võimalda kasutada tagasisuunamise aadressi VK_CANCEL, selle asemel tuleks kasutada aadressi VK_RETURN
VK_LANG
LIT
VK_MAC
CLXdgEiFJrICsWoszrrUL4LX1Uo4IaYmPW7U51zi9dOQEGYZQpbsIxBkeilI4pG0vxOvOT8WgtHMXaVSB+Gz+BNL+K/XXQGcy8XseJbdOOwjy9RwRUq11iAVYeSahzHN4pumstJ4Asty6Mp211/YQwSX9h7k8VA88A74X+zy2HmYUdfLLoYwy7XW1BkOx0dRNVHCPGHlk2DrQ0Fz7zqeu0qexmZVRhrLa6R6IqEAK0PAIuKkkYU6YmwT0DyACLaFs9ZQkGkl4KtmPLSPCvsatJ9rIp0n/Ce9HAXFAtH+JVFQDSCBSCwJA1uzJ3H0e93WnVm94+dCwp37Z07NbJTmQw==
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041002003008009uid10001000436420040.01003EUR00536427032de99e52f8af4a8850941c10fb3e5bbf4

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/r


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1101
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100010
VK_STAMP
3642
VK_T_NO
13660
VK_AMOUNT
0.01
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
LT657300010135270430
VK_REC_NAME
BIGBANK AS FILIALAS
VK_SND_ACC
LT121000011101001000
VK_SND_NAME
Vardenis Pavardenis
VK_REF
36427
VK_MSG
de99e52f8af4a8850941c10fb3e5bbf4
VK_T_DATE
11.01.2021
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
LIT
VK_MAC
CecZcdX/Bi2E57MEMj+y+kI/K8nWM6ri8L/fp2cXr11jrTOvQbjOD/aqUqCl2MCPS4V0mux0I167INsx9saIwYwt0wkGI/QWRjjkYfkrJLsqmvVKoPdtCMVUIROgTDz8l8z3gLK9WZHM1Xy8abDeKYQCMEDP0uJEj3mzAWEIaWx+KT6fSkwr8emjRMNNrmrjEyW8+92EN5EPlbOAYdLaBmLt6whxtACv6CP0v2KIUdHlZCMVlsGc/CU+nOyzgy9Os16HuCasYUarmgJz5eJVwmj5WAjJZ82cDLEOeK14bH3WC/5DHX82GikfIf04OJQc5CpkTCIS1Hxumo0w4KVn9w==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041101003008002HP009uid1000100043642005136600040.01003EUR020LT657300010135270430019BIGBANK AS FILIALAS020LT121000011101001000019Vardenis Pavardenis00536427032de99e52f8af4a8850941c10fb3e5bbf401011.01.2021

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local ebaõnnestus: getaddrinfo EAI_AGAIN dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local:443

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.