Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Swedbank Lithuania ei võimalda kasutada tagasisuunamise aadressi VK_CANCEL, selle asemel tuleks kasutada aadressi VK_RETURN
  • Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_ACC kasutamine lubatud
  • Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_NAME kasutamine lubatud

Üldandmed

Makselahendus Swedbank Lithuania
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Sun Mar 08 2020 23:24:58 GMT+0000 (UTC)
Selgitus 396569edc73effa3c3f48f035b66dfc2
Staatus Teostatud
Valitud keel
Leedu
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 0,01 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank.lt


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
connection
upgrade
host
pangalink.indoorsman.ee
x-real-ip
213.190.55.34
x-forwarded-for
213.190.55.34
x-forwarded-proto
https
x-forwarded-host
pangalink.indoorsman.ee
x-forwarded-port
443
content-length
756
cache-control
max-age=0
origin
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local
upgrade-insecure-requests
1
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
sec-fetch-dest
document
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
sec-fetch-site
cross-site
sec-fetch-mode
navigate
referer
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/v1/initialize?id=4062&secret=f915a78015e38b52557219a34a58c91a&bank=swedbank&type=identification
accept-encoding
gzip, deflate, br
accept-language
en-GB,en-US;q=0.9,en;q=0.8
x-client-remote-address
213.190.55.34

Päringu sisu

VK_SERVICE=1002&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100010&VK_STAMP=1273&VK_AMOUNT=0.01&VK_CURR=EUR&VK_ACC=LT657300010135270430&VK_NAME=BIGBANK+AS+FILIALAS&VK_REF=12739&VK_MSG=396569edc73effa3c3f48f035b66dfc2&VK_RETURN=https%3A%2F%2Fdsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local%2Fr&VK_CANCEL=https%3A%2F%2Fdsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local%2Fr&VK_LANG=LIT&VK_MAC=EkQAQdYkfWes9BABRsOgggrSraLYJUp3Bxqe%2BNNbfYvbHSJIzgISbUsQbSa5euTnqV6STvRNrxVeiXPQmNmcD9nNNKbWJWVY4RalwQgcV%2FNDTxPXjyloO9VJUpHfrrGVduDYGRVwEv5hL58GRV3LuZdRGyADnbP8TCXCpTBKfNN75A527%2BExiUyNyZKNKKBTMENDPPBVzMIyWB%2FruLRKYCo8LRVHWW9ZYtsuPRN%2FHZMiOIfDPwGOy4PpQiYnaBLBi74iHpH8%2Bw4qs7k64W3s0cHp5n05JcpiDwEszQbpfHT4PIbbycJ%2FLO3Ei83XanVTNBJ9iMBkz8qZ8h5cZDsPQw%3D%3D&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1002
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100010
VK_STAMP
1273
VK_AMOUNT
0.01
VK_CURR
EUR
VK_ACC
LT657300010135270430
Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_ACC kasutamine lubatud
VK_NAME
BIGBANK AS FILIALAS
Teenuse 1002 puhul ei ole välja VK_NAME kasutamine lubatud
VK_REF
12739
VK_MSG
396569edc73effa3c3f48f035b66dfc2
VK_RETURN
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/r
VK_CANCEL
https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/r
Swedbank Lithuania ei võimalda kasutada tagasisuunamise aadressi VK_CANCEL, selle asemel tuleks kasutada aadressi VK_RETURN
VK_LANG
LIT
VK_MAC
EkQAQdYkfWes9BABRsOgggrSraLYJUp3Bxqe+NNbfYvbHSJIzgISbUsQbSa5euTnqV6STvRNrxVeiXPQmNmcD9nNNKbWJWVY4RalwQgcV/NDTxPXjyloO9VJUpHfrrGVduDYGRVwEv5hL58GRV3LuZdRGyADnbP8TCXCpTBKfNN75A527+ExiUyNyZKNKKBTMENDPPBVzMIyWB/ruLRKYCo8LRVHWW9ZYtsuPRN/HZMiOIfDPwGOy4PpQiYnaBLBi74iHpH8+w4qs7k64W3s0cHp5n05JcpiDwEszQbpfHT4PIbbycJ/LO3Ei83XanVTNBJ9iMBkz8qZ8h5cZDsPQw==
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041002003008009uid10001000412730040.01003EUR00512739032396569edc73effa3c3f48f035b66dfc2

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST https://dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local/r


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1101
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100010
VK_STAMP
1273
VK_T_NO
11303
VK_AMOUNT
0.01
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
LT657300010135270430
VK_REC_NAME
BIGBANK AS FILIALAS
VK_SND_ACC
LT121000011101001000
VK_SND_NAME
Vaidotas Juknys
VK_REF
12739
VK_MSG
396569edc73effa3c3f48f035b66dfc2
VK_T_DATE
08.03.2020
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
LIT
VK_MAC
D/mbelQlaChu9nQ5i6mkGShtcQODpkDIt96AdOcnT8gvNbndsy05A8e0ec7XfWhZsw2NPOiZ6TfozLdzSinfAxamJl5u24Nt/Z6DlpwPgyUw50160nDi8qcTT4uAHVE6zr2340VG38NMa8618R4cvlVop+9JMqnnTENMBKC0HUCpdPv/qp/n8km1TDCLZFtuCQLMDSJrqIge2ZXHmV2NdYGHbZ5i1+SnLWpUiYCxJ1TQzfe8nTuwppxpXwHfcjUFNb5pDWxpNFvMQ8cfjUkp0CGoqE0+C3zz0DwP0m4pqkjqZ41J36AnAGW4gnqjBOpXZlFSJSLZ3Vg1DJfmjd+UuA==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041101003008002HP009uid1000100041273005113030040.01003EUR020LT657300010135270430019BIGBANK AS FILIALAS020LT121000011101001000015Vaidotas Juknys00512739032396569edc73effa3c3f48f035b66dfc201008.03.2020

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local ebaõnnestus: getaddrinfo ENOTFOUND dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local dsm-banklink-frontend-lt-dev.dca.origin.big.local:443

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.