Makselahendus sisaldab endas makseks vajalikke kasutajatunnuseid ning sertifikaate. Makselahendused võimaldavad grupeerida näiteks ühe kliendi või projektiga seotud makseid. Iga tehtud makse logitakse koos kogu sellega seotud infoga ning seda on võimalik hiljem vaadata.

Üldised seaded


Panga tüüp: Swedbank

Ipizza seaded


Järgmised andmed on vajalikud teenuskoodi 1002 kasutamiseks ning need defineerivad makse saaja andmed.

Kui saaja nimi on määramata, kasutatakse vaikimisi makselahenduse nimetust
Kui konto number on määramata, genereeritakse vajadusel selleks suvaline number

Sertifikaadi valikud


Võtme pikkuse vahetamine mõjutab ainult edaspidi genereeritavaid võtmeid, aga mitte hetkel kasutusel olevat
Kustuta see makselahendus